HVOR INNOVATIVE ER VI?
Produkt innovation
Proces innovation
Organisations innovation
Markedsførings innovation
Den samlede innovationsindsats
HVAD ER EFFEKTEN AF ÆNDRINGER?
Proces automatisering
ANDRE INFORMATIONER
Vurdér økonomisk performance
Egenvurdering af innovationsindsatsen
Case samling
Om InnovationBenchmark
Benchmark din virksomheds innovation

Vi har på denne platform samlet nogle redskaber, som du kan bruge til at vurdere innovationsindsatsen i din virksomhed. 

Vi supplerer løbende redskabskassen med nye muligheder, som du kan finde i menuen til venstre.


For hvem?

Platformen henvender sig til små og mellemstore produktionsvirksomheder og deres rådgivere.


Formål

  • At give dig en overordnet vurdering af innovationsniveauet i din virksomhed og den potentielle effekt af at øge indsatsen
  • At inspirere til diskussion af innovationsmulighederne hos jer

Til gengæld skal du ikke forvente

  • At få vurderinger, som er præcise til sidste decimal
  • At få en præcis anvisning på, hvad din virksomhed bør gøre


Data behandles fortroligt

Vi behandler dine svar fortroligt. Vi bruger kun dine data til

  • Vurdering af innovationsindsatsen i din virksomhed, som udelukkende vises på din skærm og i de rapporter, som kun du kan se og downloade 
  • Forskningsmæssige analyser af innovation på grundlag af anonymiserede data

God fornøjelse!